Haftlid

Serwis

Jak projektowane są farmy fotowoltaiczne?

Projektowanie farmy fotowoltaicznej jest znacznie bardziej skomplikowanym zadaniem, niż mogłoby się wydawać. Cały proces obejmuje kilka etapów, które trzeba wziąć pod uwagę, aby zagwarantować efektywną produkcję energii. 

Analiza potrzeb energetycznych

Przed projektowaniem farmy fotowoltaicznej należy dokładnie określić potrzeby energetyczne, takie jak moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, spodziewana produkcja energii itp. Rekomendowane jest również uwzględnienie rodzajów paneli fotowoltaicznych, zabezpieczeń przed ewentualnymi awariami czy warunków klimatycznych. 

Wybór odpowiedniego miejsca

Aby zapewnić skuteczną produkcję energii, należy wybrać odpowiednie miejsce pod farmę fotowoltaiczną. Ważne jest, aby miejsce to było nasłonecznione i odpowiednio odsłonięte od drzew, budynków itp. Warto sprawdzić dane meteorologiczne dla danego regionu, aby upewnić się, że farma będzie wystarczająco wydajna. Omawiana farma fotowoltaiczna wymaga płaskiego i stabilnego gruntu. Nieodpowiedni grunt może zwiększyć koszty budowy lub nawet uniemożliwić jej realizację.

Projektowanie układu paneli

Po wybraniu miejsca można przejść do zaprojektowania układu paneli fotowoltaicznych. Konieczne jest zadbanie o ich właściwe rozmieszczenie, tak aby zapewnić jak największą efektywność produkcji energii. Kąt nachylenia paneli wpływa na ilość energii słonecznej, jaką mogą one zgromadzić. W zależności od położenia geograficznego należy wybrać odpowiedni kąt nachylenia. Z kolei układ paneli fotowoltaicznych powinien być skierowany w kierunku największego nasłonecznienia, co najczęściej oznacza skierowanie ich w kierunku południa.

Wybór odpowiedniego invertera

Inwerter jest urządzeniem, które przetwarza prąd stały produkowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny, który może być używany w sieci elektrycznej. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni model, który będzie w stanie przetworzyć wyprodukowaną przez farmę fotowoltaiczną energię. Rekomendowane jest uwzględnienie czy inverter ma funkcję MPPT (Maximum Power Point Tracking), która pozwala na lepsze wykorzystanie energii słonecznej przez panele fotowoltaiczne.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Po zaprojektowaniu i zamontowaniu farmy fotowoltaicznej należy ją podłączyć do sieci elektrycznej. Należy oczywiście sprawdzić, czy wszystko działa prawidłowo i czy farmę fotowoltaiczną można zdalnie monitorować i kontrolować. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług renomowanej firmy, która może poszczycić się ogromnym doświadczeniem. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat budowy farm fotowoltaicznych, koniecznie zajrzyj na: https://lighthief.com/budujemy-farmy-fotowoltaiczne/